Termomedienos apdirbimo gamyklos nuotekų valymo įrenginių statybos projektas

Naujai statomoje termomedienos apdirbimo gamykloje statomi nauji nuotekų valymo įrenginiai. Gamybos procese susidarančios nuotekos neatitinka Nuotekų Reglamente nustaytoms sąlygoms – neatitinka pH reikalavimų. Tam rūgštinių technologinių nuotekų neutralizavimui planuojama, jog bus naudojamas atitinkamos koncentracijos natrio arba atitinkamos koncentracijos kalio hidroksido tirpalas, kuris dozavimo siurblių pagalba bus įterpiamas į technologines nuotekas jas gerai sumaišant. Tokios koncentracijos tirpalai pasirinkti dėl žemiausios galimos užšalimo temperatūros (NaOH -250C arba KOH -370C). Planuojama pastatyti automatizuotą reagentų dozavimo ūkį – pH sensoriaus parodymų pagalba tiksliai dozuojamas reikiamas šarmo kiekis, toliau jas į nuotekų tinklus jau išleidžiamos iki neutralizuotos nuotekos.