SBR – buitinių nuotekų valymas

Sekos biologiniai reaktoriai (SBR) – tai efektyvūs, nesudėtingi ir lengvai prižiūrimi buitinių nuotekų valymo įrenginiai. Lyginant su tradicinėmis pratekančio tipo aktyvaus dumblo sistemomis SBR reaktoriai pasižymi paprasta konstrukcija, aukštu nuotekų išvalymo laipsniu, gebėjimu valyti itin nepastovaus užterštumo ir debito srautus. Be to, tame pačiame reaktoriuje vyksta organinių medžiagų ir fosforo šalinimas, nitrifikacija ir denitrifikacija, nereikalingi antriniai nusodintuvai ar dumblo stabilizavimo talpos, kas ženkliai sumažina įrenginių statybos ir priežiūros išlaidas. Be to, galima užsisakyti atskirą SBR reaktoriaus komplektuojančių dalių rinkinį, kuris montuojamas užsakovo rezervuaruose (pvz. seni valymo įrenginiai, septikai). Reaktoriuose nėra naudojami tradiciniai elektriniai siurbliai ar kiti “dylantys” įrenginiai, todėl stipriai sumažėja užsikimšimo ar gedimo tikimybė. Valymo įrenginiai veikia budėjimo režimu, t.y. valymas vyksta tik prisipildžius reaktoriui, o ne pastoviai kaip kitų valymo įrenginių atveju.

Privalumai:

  • Aukštas teršalų šalinimo efektyvumas pagal BDS7 (< 12 mg/L), ChDS (< 50 mg/L), azotas (< 20 mg/L), fosforas (< 2 mg/L), skendinčios medžiagos (< 30 mg/L);
  • Automatizuotas valymo procesas;
  • Mažesnė nei konkurentų valymo įrenginių statybos ir eksploatacijos kaina;
  • Idealiai tinka atnuajinti esamus nuotekų valymo įrenginius;
  • Tinka valyti nepastovaus užterštumo ir debito nuotekų srautus;
  • Iki 30% mažiau perteklinio dumblo;
  • Nėra judančių/dylančių įrenginių reaktorių viduje;
  • Sertifikuoti DIN EN 12566-3 ir DWA;
  • Lengvai pritaikoma buitinių ir pramoninių nuotekų valymui.