Naftos produktais užterštų nuotekų šalinimas

Naftos produktais užterštos nuotekos yra vienas iš dažnai pramonėje sutinkamų probleminių nuotekų srautų. Tarša naftos produktais yra viena didžiausių problemų, su kuriomis šiandien susiduria verslas. Tokios nuotekos įprastai būna labai kompleksinės sudėties, jose gali būti randama daug įvairių junginių – naftos angliavandenilių, merkaptanų, riebalų, fenolių, amoniako, sulfikdų ir kitų teršalų.  Naftos produktai, patenkantys į aplinką, ne tik kenkia natūralioms buveinėms, bet ir turi ilgalaikių neigiamų pasekmių žmonių sveikatai ir ekonomikai.

Tokio tipo nuotekų valymas gali būti atliekamas taikant įvairias technologijas – fizikiniais, mechaniniais, cheminiais ar biologiniais metodais. Metodo pasirinkimas priklauso nuo konkrečios situacijos – nuotekų sudėties, jų kiekio, fizikinių ir cheminių parametrų.

Sukaupta patirtis biosorbcinio valymo sistemų kūrime ir diegime, leidžia klientams pasiūlyti šį labai efektyvų sprendimą ir patikimai išspręsti taršos naftos produktais problemą. Integruodami biologinį valymą ir aktyvintos anglies teikiamus privalumus, sukuriame sinergetinę sistemą, kuri stabiliai veikdama užtikrina reikiamą išvalymo laipsnį.