Sąvartyno filtratų valymas

Šiuo metu Lietuvoje yra apie 800 įvairaus dydžio sąvartynų, iš kurių dalis yra iki šiol eksploatuojami. Sąvartyno eksploatacijos metu susidaro filtratas, kuris dažniausiai yra kaupiamas atviruose tvenkiniuose ir vėliau yra išvežamas/išsiurbiamas tvarkyti į buitinių nuotekų valymo įrenginius. Tačiau dažnai toks sąvartyno filtrato tvarkymo būdas (tiesioginis biologinis valymas) yra nepriimtinas arba draudžiamas dėl didelio filtrato toksiškumo aktyviajam dumblui, dėl filtrate aptinkamų didelių sunkiųjų metalų, prioritetinių medžiagų, amonio azoto, organinės anglies ir kt. teršalų koncentracijų.

Šiuo metu sąvartyno filtratui valyti yra naudojamos įvairių technologijų kombinacijos, arba kitaip vadinami “technologijų traukiniai”, kuomet valymo procesas susideda iš keleto paeiliui veikiančių įrenginių. Tikslių įrenginių pasirinkimą stipriai įtakoja sąvartyno amžius, kaupiamų atliekų sudėtis, todėl kiekvienas atvejis parenkant valymo technologiją yra individualus. Sąvartyno filtratui valyti galime pasiūlyti cheminius, fizikocheminius ir biologinius valymo įrenginius. Prieš diegiant realius įrenginius, klientams visuomet rekomenduojame atlikti pilotinius tyrimus, kuomet yra parenkamos efektyviausiai veikiančios ir konkrečiam sąvartynui labiausiai tinkančios filtrato valymo technologijos. Dažniausiai sąvartyno filtrato valymo “technologijų traukinys” susideda iš parengtinio valymo (DAF flotatorius arba tradicinė koaguliacija/flokuliacija), ozonavimo, biologinio valymo ir/ar membraninės filtracijos. Tačiau tikslus valymo įrenginių pasirinkimas priklauso nuo konkretaus objekto ir yra derinamas individualiai.