Azoto ir fosforo šalinimas

Biogeninių medžiagų – azoto ir fosforo šalinimas iš buitinių ir pramoninių nuotekų yra vienas iš svarbiausių nuotekų valymo tikslų. Dėl didelių šių medžiagų koncentracijų nuotekose, į aplinką taip pat nuolat išskiriamas didelis jų kiekis. Biogeninės medžiagos, patekę į vandenį sukelia eutrofikaciją, turinčią neigiamą poveikį vandens ekosistemoms. Gyvendami vienos iš jautriausių pasaulyje – Baltijos jūros baseine, turime itin atsakingai valdyti azoto ir fosforo, išleidžiamo į paviršinius vandens telkinius, kiekį.

Azoto ir fosforo šalinimui tiek iš buitinių, tiek iš pramonės nuotekų dažniausiai taikomas klasikinis metodas – biologinis nuotekų valymas. Galime parinkti tinkamiausią kliento poreikiams biologinio nuotekų valymo schemą ir patikimiausius biologinio nuotekų valymo technologinius sprendinius. Nuo įprastinių azoto ir fosforo šalinimo bioreaktorių iki sekos biologinių reaktorių, bioplėvelinių ar biosorbcinių sistemų – sprendimo parinkimas priklausys nuo nuotekų tipo, esamos situacijos ir kliento poreikio.