FBBR – bioplėvelinės sekos biologiniai valymo įrenginiai

Bioplėveliniai sekos biologiniai reaktoriai (BSRB) naudojami valyti didelio užterštumo pramonines ir buitines nuotekas. Nuo įprastinių SBR bioplėveliniai SBR skiriasi tuo, kad kartu su aktyviojo dumblo suspensija reaktoriuje ant specialių nešiklių yra užauginama speciali mikrobinė biomasė. Dėl to SBR reaktoriuje stipriai išauga specifinė biomasės koncentracija, be to ant nešiklių susiformavusi biologinė plėvelė yra gerokai atsparesnė nuotekų srautų ir teršalų koncentracijų svyravimams. Dėl unikalios valymo įrenginių sandaros ir specifinių technologinių sprendinių BSBR valymo sistemos toleruoja žymiai didesnes apkrovas organinėmis ir maistinėmis medžiagomis nei įprastinės aktyvaus dumblo sistemos. Dėl to stipriai sumažėja valymo įrenginių dydis, reikalinga priežiūra, energijos sąnaudos, bei susidarančio perteklinio dumblo kiekis. Gaminamų BSBR modulių pagalba galima valyti nuotekų srautus nuo 10 iki 5000 m3/d, paeiliui apjungiant kelis lygiagrečiai veikiančius modulius. Viename modulyje galima pašalinti > 120 kg ChDS, >50 kg BDS7 per dieną.

BSBR Privalumai:

Kadangi BSBR valymo įrenginiai gaminami įvairaus dydžio moduliniuose konteineriuose, užsakovas gali lengvai keisti ir didinti savo valyklos pajėgumus neplanuotai išaugus gamybiniams pajėgumams. Šiuo atveju pakanka prie jau egzistuojančių BSBR valymo įrenginių prijungti papildomą modulį – nėra būtina kardinali esamų valymo įrenginių rekonstrukcija ar naujų įrenginių statyba.

 • Universali sistema, kuri tinka valyti tiek pramonines tiek buitines nuotekas;
 • Lengvai ir greitai (angl. “plug and play”) montuojama sistema, kuri statoma ant arba po žeme;
 • Ypatingai tinkama nepastoviems ir labai taršiems nuotekų srautams valyti;
 • Lengvas sistemos pajėgumo didinimas instaliuojant papildomus modulius;
 • Valymo įrenginių priežiūra pilnai automatinė;
 • Ypač kompaktiški įrenginiai;
 • Greitesnis ir didesnis teršalų šalinimo efektyvumas lyginant su įprastinėmis aktyvaus dumblo sistemomis;
 • Mobilūs ir lengvai transportuojami valymo įrenginiai;
 • Įrenginių eksploatacijai nereikalingi papildomi reagentai;
 • Nesusidaro nemalonūs kvapai;
 • Išvalytos nuotekos gali būti naudojamos įvairiems technologiniams poreikiams tenkinti;
 • Įrenginiai sertifikuoti PIA GmbH.