Organinių medžiagų šalinimas

Labai dažnu atveju tiek buitinėse, tiek pramoninėse nuotekose esančios įvairios organinės medžiagos sudaro pagrindinę teršalų dalį. Žinoma, tikslus organinių teršalų kiekis stipriai priklauso nuo pramonės įmonės tipo ir jos vykdomos veiklos.

Organinių teršalų šalinimas taip pat yra vienas iš pagrindinių veiksmų, kuris turi būti atliekamas siekiant nuotekas išleisti į gamtinę aplinką. Tačiau parenkant patį optimaliausią valymo sprendimą, turi būti tiksliai įvertinami nuotekų užterštumo rodikliai pagal organinius teršalus – dažniausiai praktikoje yra naudojami šie nuotekų charakterizavimo rodikliai: biocheminis deguonies suvartojimas (BDS), cheminis deguonies suvartojimas (ChDS), bendroji organinė anglis (BOA), ištirpusi organinė anglis (IOA) ir kt. Kai kurie iš šių rodiklių netiesiogiai parodo nuotekų užterštumą organiniais teršalais, pvz., pagal ChDS/BDS santykį galima spręsti apie nuotekose esančių teršalų biologinį skaidumą. Tuo tarpu bendrosios organinės anglies matavimai duoda daugiau informacijos apie esančių organinių teršalų koncentraciją, nors tokie tyrimai yra vis dar reti praktikoje. Bet kokiu atveju, atsižvelgiant į esamą taršą tiksliai parenkame efektyviausią organinių teršalų šalinimo metodą, kuris gali būti regeneracinis (ekstrakcija, adsorbcija, jonų mainai) arba destrukcinis–oksidacinis (biologinis, ozonavimas, elektrocheminis skaidymas).