Projektavimas

Vanduo yra gyvybiškai svarbus visoms gyvybės formoms, todėl ypatingas dėmesys turi būti kreipiamas ne tik į geriamojo vandens, bet ir į buityje, pramonėje ar kitur naudojamo vandens kokybę.

Komandą sudaro tiek mokslinės, tiek praktinės patirties turintys specialistai, galintys įvairiapusiškai pritaikyti turimas žinias. Tai ypatingai svarbu projektavimo stadijoje – pradiniame ir viename pagrindinių statybų etapų. Konsultuojame, kuriame ir tiekiame vandens valymo technologijas ir inovatyvius sprendimus.

-Nuotekų valymo ir vandens paruošimo įrenginių projektavimas

Atliekame skaičiavimus, ruošiame projektinius sprendinius, techninius (darbo) projektus, rengiame ataskaitas vandenvalos ir vandentvarkos srityje: vandenvietės ir vandenruošos statiniai, siurblinės, nuotekų valymo įrenginiai.

-Projekto technologinės dalies vertinimas (due diligence) – galimybių studija:

Atliekame technologinius tyrimus ir formuluojame pagrindimus. Esant sudėtingiems projektams ir neturint pakankamai detalios informacijos, priimti vienus ar kitus sprendinius gali būti per daug sudėtinga, todėl pradžioje yra tikslinga atlikti technologinę galimybių studiją. Pagrindinis galimybių studijos tikslas – patikrinti, ar projektas yra finansiškai ir technologiškai optimalus. Galimybių studija padeda įvertinti esamus/planuojamus techninius ir technologinius sprendimus arba parinkti tinkamiausius sprendimus konkrečiam objektui.

-Nuotekų valymo ir vandens paruošimo įrenginių bei lauko vandentiekio ir nuotekų tinklų projektavimas:

Atliekame skaičiavimus, ruošiame projektinius sprendinius, techninius (darbo) projektus, rengiame ataskaitas vandenvalos ir vandentvarkos srityje: vandenvietės ir vandenruošos statiniai, siurblinės, nuotekų valymo įrenginiai, nuotekų ir vandens inžineriniai tinklai.