Projektavimas

Kaip vanduo yra gyvybiškai svarbus visoms gyvybės formoms, taip ir gyvybiškai svarbu elgtis su vandeniu su pagarba. YAQUATEC prekės ženklas, tai aukštuosius inžinerinius išsilavinimus bei žymią darbo patirtį vandenvalos ir vandentvarkos srityje, buriančių specialistų komanda. 

Tai savo veikloje leidžia apjungti mokslines ir praktines žinias. Kas ypatingai yra svarbu projektavimo etape, kuris kaip žinia yra pradinis ir vienas pagrindinių etapų, kadangi nuo jo sėkmės, t.y. nuo projektuotojo priimtų sprendimų priklausys ar valymo įrenginiai bus viekiantys ar ne. O kaip žinia, patys brangiausi valymo įrenginiai, yra neveikiantys valymo įrenginiai. Dėl to kaip rodo praktika, siekiant atitkti griežtėjančius aplinkosauginius reikalavimus, šiandien jau nebeužtenka paprastų psrendimų, tam yra būtni inovatyvios praktika ir mokslu grįstos vandenvalos sprendimai, kurios kartu reikalauja ir aukštų standartų bei didelio įvairių sričių bagažo. Dėl to paprastai vien tik projektuotojų jau bebepakanka, o tam yra reikalingi vandenvalos srities technologai-inžinieriai, kurie būtent ir apsrendžia esminius projekto sprendinius: atlieka pradinius tyrimus, kurių deka parenkama reikaiama technologija, parenka ir apskaičiuoja reikiamų įrenginių našumą, jų komplektaciją, pririšimą prie esamų nuotekų tinklų, projekto derinimą su esamais nuotekų valymo įrenginiais ir kt.

Tam apjungdami turimus projektavimo ir vandenvalos žinias gebame pasiekti reikiamų tikslų. Konsultuojame, kuriame ir teikiame vandens valymo technologijas ir naujoviškus sprendimus, kurie patenkina privataus, verslo ir viešojo sektoriaus poreikius. Dirbame su ES struktūrinės paramos, Lietuvos Respublikos Aplinkos bei Žemės ūkio ministerijų remiamais projektais tiek viešajame, tiek privačiame sektoriuje.

-Nuotekų valymo ir vandens paruošimo įrenginių projektavimas

Atliekame skaičiavimus, rengiame ataskaitas, ruošiame projektinius sprendinius, techninius (darbo) projektus vandenvalos ir vandentvarkos srityje: nuotekų valymo įrenginiai, vandenvietės ir  vandenruošos statiniai, siurblinės. 

-Projekto technologinės dalies vertinimas (due diligence) – galimybių studija:

Atliekamu technologinius tyrimus ir pagrindimus. Kaip žinia esant sudėtingiems sprendimams iš anksto priimti vienus ar kitus sprendinius gali būti per daug sudėtinga, tam pradžioje tikslinga yra atlikti technologinę galimybių studiją. Pagrindinis galimybių studijos tikslas – patikrinti, ar projektas yra optimalus finansiškai ir technologiškai. Galimybių studija padeda įvertinti techninius ir technologinius sprendimus;

Atlikus galimybių studiją, pasirenkamas labiausiai nusistatytus kriterijus atitinkantis technologinis sprendimas.

1
Projektavimo specialistai
2
Ilgametė patirtis
3
Tyrimų atlikimas