Ftalatų šalinimas

Sintetiniai organiniai junginiai – ftalatai. Jie naudojami plastikinių produktų ir PVC gamyboje, yra labai plačiai paplitę mūsų aplinkoje. Nustatyta, kad ftalatai yra endokrininę sistemą trikdantys teršalai, sukeliantys įvairias neigiamas pasekmes: lėtesnę neurologinę raidą vaikams ir per ankstyvą brendimą. Ftalatai plastiko sąlyčio su vandeniu metu išsiskiria į vandenį ir tokiu būdu patenka į nuotekas. Di(2-etilheksil) ftalatas (DEHP), Di-n-butil ftalatas (DBP) ir Benzil-butil ftalatas (BBP) – vieni iš plačiausiai paplitusių aplinkoje ftalaltams priskiriamų junginių. DEHP yra priskiriamas medžiagoms, ES mastu nustatytoms, kaip prioritetinės pavojingos medžiagos jau 2013 m. ir kurių išleidimas su nuotekomis turi būti nutrauktas iki 2033 m.

Siekiant iš nuotekų valyklose esančio vandens pašalinti likutinius organinius mikroteršalus, prie kurių priskiriami ir ftalatai, dažniausiai naudojamos tradicinės tretinio nuotekų valymo technologijos: filtracija aktyvinta anglimi, ozonavimas, kiti pažangiosios oksidacijos metodai, membraninė filtracija arba filtravimas smėlio įkrova. Efektyviam nuotekų valymui naudojamos ir hibridinės – kelios viena kitą papildančios technologijos, dažniausiai derinant pažangiosios oksidacijos metodus su sorbciniais – filtravimo metodais. Hibridiniai sprendimai leidžia efektyviai šalinti mikroteršalus ir pasiekti reikiamą išvalymo laipsnį.