Arseno ir boro šalinimas

Arseno ir boro randama gruntiniuose vandenyse, kurį žmonės naudoja kaip geriamąjį vandenį. Didesnės šių sunkiųjų metalų koncentracijos gali sukelti neigiamą poveikį sveikatai. Siekiant pašalinti arseną ir borą iš vandens galima naudoti atvirkštinės osmozės membraninius įrenginius arba jonų mainų dervos filtrus.

Abi šios technologijos pasižymi aukštu efektyvumu šalinant šiuos sunkiuosius metalus. Įrenginiai gali būti pritaikomi vandenvietėse ir vandens paruošimo stotyse.

1
Geresnei savijautai