Nuotekų toksiškumo tyrimai, siekiant nustatyti jų poveikį nuotekų valyklos biologinių valymo įrenginių aktyviajam dumblui

Projektu siekiama nustatyti galimą toksiškumą bei įtaką buitinių nuotekų valyklos darbui. Tyrimas atliekamas 2 iš anksto suplanuotais etapais:

1-ojo etapo metu buvo vertinamas nuotekų toksiškumas Daphnia Magna vėžiagyviams, kuris sertifikuotas pagal ISO 6341 standartą.

2-ojo etapo metu nustatyta nuotekų įtaka aktyvaus dumblo sistemai.

Prieš pradedant tyrimus buvo atliekamas į buitinių nuotekų valyklą atitekančių nuotekų monitoringas – stebėta debito kitimo dinamika ir skaičiuojamas į valyklą atitekėjusių nuotekų tūris bei santykis su valomų buitinių nuotekų debitu.