Hibridinės pažangiosios okcidacijos technologijos, skirtos valyti prioritetinėmis medžiagomis užterštą vandenį (vykdoma)

Projekto aprašymas. Pastaruoju metu tiek Europos Sąjungos, tiek viso pasaulio mastu susiduriama su intensyvia gamtinės aplinkos tarša sunkiai gamtoje skaidžiomis, ir daugeliu atvejų toksiškomis, prioritetinėmis medžiagomis. Pramonės subjektai ir buitinių nuotekų valyklos yra nurodomi kaip vieni iš pagrindinių teršėjų prioritetinėmis medžiagomis. To priežastis – neefektyvūs tradiciniai nuotekų valymo įrenginiai, daugeliu atvejų biologiniai, kuriuose šios medžiagos pašalinamos tik iš dalies. Todėl šio projekto metu bus pasiūlyta ir iki komercinimo stadijos parengta, inovatyvi technologija, skirta valyti prioritetinėmis medžiagomis užterštą vandenį. Pagrindinis taršos objektas, kuris pasirinktas šio projekto problemos sprendiniu – buitinių nuotekų valyklose po antrinių nusodintuvų susidarančios, ir į gamtinę aplinką išleidžiamos “valytos” miesto nuotekos. Šios technologijos veikimas pagrįstas itin agresyvios oksidacinės aplinkos sudarymu užteršto vandens valymo reaktoriuje, kartu panaudojant ir kietafazius katalizatorius. Dėl to stipriai pagerėja bendras išvalymo efektyvumas, lyginant su tradicinėmis technologijomis, be to valymo proceso vyksmui reikalingos mažesnės energijos sąnaudos. Naudojant šią technologiją daugeliu atveju pasiekiamas didesnis nei >95% valymo efektyvumas, o pats valymo procesas yra ne selektyvus teršalams, todėl tame pačiame reaktoriuje gali būti šalinamos įvairios prioritetinės medžiagos. Remiantis gautais tyrimų rezultatais projekto pabaigoje bus pilnai parengta TPL 9 etapą atitinkanti technologija, kuri bus komercinama.

Projektas finansuotas ES lėšomis.