Plastiko perdirbimo įmonės technologinio modeliavimo projektas

Plastikos perdirbimo įmonės technologinio modeliavimo paslauga nuotekų skaidymo dinamikai nustatyti

Technologinio modeliavimo metu buvo tiriamas įmonės pateiktas gamybinių nuotekų bandiniai po flotacijos DAF. Skaidymo dinamikai nustatyti buvo naudoti keli nuotekų skiedimo santykiai lygiagrečiai vykdant skaidymo tyrimus modeliniuose reaktoriuose pasirinktomis sąlygomis.

Skaidymo kinetikos tyrimo metu nustatytu dažnumu buvo imami ir analizuojami bandiniai iš reaktorių, siekiant nustatyti teršalų šalinimo greitį ir efektyvumą. Iš gautų rezultatų galima buvo nustatyti optimalią nuotekų išbuvimo trukmę reaktoriuje bei reakcijos kamerų išmatavimus. Buvo atliekami trys pakartojimai, todėl gauti rezultatai yra statistiškai patikimi ir leidžia kiek galima tiksliau prognozuoti ir teikti rekomendacijas pasirenkant tinkamus realaus dydžio valymo įrenginius.