Plastiko žaliavos gamybos įmonėje susidarančių nuotekų tvarkymo techninė studija

Šios techninės studijos metu buvo tiriamos plastiko gamybos įmonėje susidarančios technologinės nuotekos. Laboratorinėmis sąlygomis buvo atliekami kokybiniai ir kiekybiniai nuotekų tyrimai, bei vertinamos galimos valymo technologijų alternatyvos.

Remiantis gautais rezultatais buvo atliktas technologinis vertinimas ir pasiūlyta alternatyvi technologija tokio pobūdžio nuotekoms tvarkyti.