Plastiko perdirbimo įmonėje susidarančių plovimo nuotekų tvarkymo techninis vertinimas

Techninio vertinimo metu buvo tiriamos plastiko atliekų plovimo metu susidarančios nuotekos. Įvertinus nuotekų užterštumą buvo vertinami fiziko-cheminiai ir biologiniai tokio tipo plovimo nuotekų valymo metodai.

Remiantis gautais rezultatais buvo pasiūlytas optimalus sprendimas valyti plastiko atliekų plovimo nuotekas, kuomet išvalymo efektyvumas siekė 83-90%.