Nanofiltracijos membranų ir pažangiosios oksidacijos technologijos kūrimas ir taikymas išmaniųjų miestų apytakinės sistemos vandens valymui (vykdoma)

Projekto aprašymas. Pastaruoju metu pasauliniu mastu egzistuoja aibė problemų, kurias sukelia prastai kontroliuojamas ir neefektyvus vandens išteklių naudojimas, dėl ko panaudotas vanduo paprasčiausiai išleidžiamas į gamtinę aplinką, prieš tai apdorojus neefektyviais mechaniniais–biologiniais valymo įrenginiais. Buitinių nuotekų valyklos yra identifikuojamos kaip vienos iš didžiausių teršėjų prioritetinėmis medžiagomis, ypač vaistų likučiais. Pastaruoju metu aplinkosauginės problemos stipriai akcentuojamos ir Lietuvos žiniasklaidoje, pateikdamos ir parodančios visuomenei tragišką Kuršių ir Baltijos jūros būklę, kurių vandenyje aptinkama aibė sunkiai skaidžių prioritetinių medžiagų likučių. Kaip alternatyva būtinių nuotekų valyklų keliamai problemai spręsti yra siūloma išmaniųjų miestų sistema, kur užterštas vanduo yra skirstomas į keletą srautų, kurie vėliau valomi atskiruose įrenginiuose pačiame mieste, o ne už jo ribų galutiniame taške (End of pipe metodas, pvz Kauno miesto buitinių nuotekų valykla). Tačiau ir čia susiduriama su problema, kad nepasiekiamas norimas prioritetinių medžiagų išvalymo efektyvumas, netgi valant atbulinės osmozės membranomis, be to susidaro koncentratas, kurį reikia papildomai utilizuoti. Todėl šio projekto tikslas ir yra sukurti dideliu efektyvumu pasižyminčią hibridinę specialiai modifikuotą tiesioginio valymo (angl. direct nanofiltration) nanofiltracijos membranų ir pažangiosios oksidacijos technologiją, skirtą galutinai pašalinti šių medžiagų likučius iš išmaniojo miesto užteršto vandens ir membranų koncentrato. Tam pradedant TPL4 ir baigiant TPL7 etapais bus kuriamas prototipas, kuriame kartu vyks užteršto vandens filtravimo membraniniais procesais ir susidariusi koncentrato ozonavimo, bei UV nanofotokatalize pagrįstas valymas. Pasibaigus projektui, remiantis gautais rezultatais ir sukurtu prototipu, vyks hibridinės technologijos reaktorių gamyba ir pardavimas įvairiems ūkio subjektams. Projektas įgyvendinamas su partneriu.

Projektas finansuotas ES lėšomis.