Naftos produktais užterštų nuotekų valymo įrenginių projektavimo ir statybos projektas (vykdoma)

Transporto sektoriaus įmonėje susidarančių naftos produktais užterštų nuotekų valymui statomi nauji nuotekų valymo įrenginiai. Įmonės veiklos metu susidarančiose nuotekose nustatyti per aukšti Nuotekų Reglamento reikalavimų neatitinkantys gamybinių nuotekų rodikliai. Šiai problemai spręsti bus įrengiamas buferinis kaupimo rezervuaras, iš kurio nuotekos bus tiekiamos ir valomos specialiai tam modifikuotu SBR tipo reaktoriumi.

Šis technologinis sprendimas jau yra įdiegtas ir veikiantis vienoje didžiausių Lietuvos naftos produktų krovos įmonėje.

Už technologijos sukūrimą, diegimą bei paleidimą buvo atsakingas YAQUATEC vyriausias technologas.