Naftos produktais užterštų gamybinių nuotekų valymo įrenginių rekonstrukcijos projektavimo ir statybos projektas (vykdoma)

Užsakovas vykdo naftos produktais užteršto grunto, dumblo ir vandens valymo veiklą: atvežtas naftos produktais užterštas dumblas, vanduo ar alyvų atliekos išpilamos į dumblo ir vandens valymo įrenginių rezervuarus. Toliau iš rezervuarų vanduo su naftos teršalų likučiais savitaka nuleidžiamas į buferinius rezervuarus.

Dalis vandens iš nuotekų kaupimo rezervuaro naudojamas grunto valymo technologiniame procese – grunto drėkinimui.

Perteklinis vanduo papildomai valomas šiuo metu naudojamais specialiais filtrais.

Užsakovo nuotekų tvarkymo ūkis nėra efektyvus. Tam siekiant atitikti aplinkosauginius reikalavimus išleidimui į gamtinę aplinką, gamybinių ir paviršinių nuotekų tvarkymui bus suprojektuota ir pastatyta parengtinio valymo grandis bei biologinio valymo įrenginiai.