Makroporinių adsorbentų technologijos pritaikymo biogenais ir lengvai skaidžiomis organinėmis medžiagomis užterštam vandeniui valyti galimybių studija (vykdoma)

Šio projekto metu bus sintetinamos ir išbandomos makroporinės polimerinės granulės (MPG). Tyrimus atliekant tiek modelinėje sistemoje, tiek MPG išbandant valant realų grūdų perdirbimo įmonės užterštą vandenį.

Projekto metu atlikus numatytas veiklas bus rengiama techninė galimybių studija, kurios metu bus pateikiamos aiškios išvados ir rekomendacijos jos tolimesniam vystymui.

Projektas finansuotas ES lėšomis.