LIMIT – Inovatyvios ir tvarios koncepcijos skirtos PFAS ir kitų vandenį teršiančių mikro medžiagų iš taškinių šaltinių pietų Baltijos Juros regione vandens valymui (vykdoma)

LIMIT projektas naujoviškos ir adaptyvios koncepcijos, įskaitant valymo technologijas tiek miesto NVĮ, tiek mikroteršalų karštiesiems taškams, paruoštos įgyvendinti Pietų Baltijos jūros regione. Ilgainiui tai sumažins pavojingų medžiagų išleidimą į Baltijos jūrą. Naudojamų adsorbcinių medžiagų tvaraus regeneravimo ir pašalinimo technologijos užtikrina tvarų pašalintų mikroteršalų, pvz., PFAS, šalinimą iš vandens valymo procesų ir išteklius tausojančias valymo koncepcijas.

Projekto metu bus tiriamos įvairios PFAS koncentracijos, naudojant naujus ir jautrius metodus, orientuotus į prioritetinių PFAS junginių analizę įvairiose matricose. Didžiausias dėmesys bus skiriamas novatoriškoms ir tvarioms valymo technologijoms, kurių pritaikymas gali apriboti PFAS ir kitų mikroteršalų paplitimą Pietų Baltijos zonoje. LIMIT projektas padės sumažinti arba pašalinti iš požeminių ir paviršinių vandenų kai kurias sveikatai ir aplinkai kenksmingas medžiagas, tokias kaip PFAS, pesticidai ir antibiotikai.

Projektas „LIMIT” finansuojamas Europos Sąjungos „Interreg”  Interreg & LIMIT programme LOGO