Inovatyvios pramoninio užteršto vandens valymo technologijos komercinimas, pasitelkiant išmaniojo automatizavimo sprendimus (vykdoma)

Projekto aprašymas. Pramonė 4.0 skatinamas inovatyvių, į žiedinę ekonomiką orientuotų aplinką tausojančių technologijų vystymasis spartina įmonių efektyvumo ir našumo augimą visame pasaulyje. Lietuvoje šie sprendimai įgyvendinami gana vangiai, o tai mažina įmonių konkurencingumą ES. Viena iš probleminių sričių – nemažų žmogiškųjų resursų valdymui ir kontrolei reikalaujantis, daugeliu atveju neefektyvus, sunkiai prie įmonėje kintančio gamybos proceso prisitaikantis, įvairiuose pramonės sektoriuose susidarančio užteršto vandens valymas. Kartu su nepakankamai išvalytu pramoniniu vandeniu į gamtinę aplinką patenka aibė įvairių teršalų, įskaitant toksiškus, patvarius ir linkusius biologiškai kauptis organinius teršalus. Daugelis jų nėra pašalinami tradiciniuose valymo įrenginiuose (pvz. aktyvaus dumblo reaktoriuose), kurių tinkamai veiklai būtinos nekintamos sąlygos, o teršalų išlaikymo trukmė dažnai yra per trumpa. Vandens valymo technologijoms tobulinti reikalinga integruotų aplinkosaugos ir informacinių technologijų žinių sinergija.Šio projekto metu bus tobulinamas ir komercinamas inovatyvus, išmaniuoju automatizavimu paremtas biologiškai aktyvios anglies (BAA) technologinis sprendimas organiniais teršalais užteršto pramoninio vandens valymui. BAA technologija bus išbandoma ir apmokoma diegiant išmaniojo automatizavimo priemones realiomis sąlygomis, o sukalibravus ir apmokius sistemą ji bus pajėgi reaguoti į besikeičiančius veiksnius ir priimti atitinkamus sprendimus. Sistemoje esantis nešiklis/adsorbentas užtikrins prailgintą kontakto trukmę, kurią tiesiogiai sąlygos sinergetinė adsorbento ir biomasės sąveika reaktoriuje. Tai leis efektyviai pašalinti toksiškus junginius ir neigiamą padidėjusių momentinių apkrovų įtaką.Vystant technologinį sprendimą pareiškėjų pasiektas TPL 6 etapas šiame projekte bus vystomas iki TPL 9 etapo. Technologija bus išbandyta realioje gamykloje. Pasibaigus projektui, bus vykdomi BAA technologijos pardavimai ir diegimas įvairiuose pramonės ūkio objektuose.

Projektas finansuotas ES lėšomis.