120 m³/d. Vandenvietės įrenginių atnaujinimo projektas pašalinant arseną

Vandenvietės tiekiamame geriamajame vandenyje nuolat yra viršijama higienos normoje HN 24:2017 nustatyta 10 µg/L arseno koncentracija. Nustatyta, kad esamuose nugeležinimo filtruose naudojama kalkinė įkrova yra tinkama geležies ir mangano šalinimui iš požeminio vandens, tačiau visiškai nešalina arseno. Todėl nuspręsta kalkinę įkrovą pakeisti nauju užpildu, kuris susideda ir stambiagrūdės/smulkiagrūdės inertinės frakcijos, praturtintos katalitine įkrova. Laboratorinių tyrimų metu buvo nustatytas aukštas arseno pašalinimo efektyvumas naudojant kvarcinio smėlio ir mangano dioksido mišinį esant 10 m/h nugeležinimo filtrų filtracijos greičiams. Atlikti vandenvietės atnaujinimo darbai: pakeista įkrova; atnaujinta esama suspausto oro tiekimo sistema.