FARMACINIŲ MEDŽIAGŲ ŠALINIMAS

Farmacinių medžiagų problema tampa vis labiau aktuali atrandant jas ten kur neturėtų būti – upių vandenyje, geriamajame vandenyje. Pirmu atveju, farmacinės medžiagos kenkia vandens gyvūnijai, o antru atveju – patenka į žmogaus organizmą. Farmacinės medžiagos į paviršinius vandenis patenka išleidžiant nepakankamai išvalytas nuotekas, kurios pagal likutinę organinių medžiagų koncentraciją yra laikomos išvalytomis tinkamai, tačiau jose esama nedidelės, tačiau reikšmingos, prioritetinių teršalų likutinės koncentracijos. Tokias, pirminio ir antrinio nuotekų valymo metodais jau valytas nuotekas, reikia papildomai apdoroti naudojant tretinį valymą – kaip pavyzdžiui, pažangiąją oksidaciją. Šio proceso metu yra suoksiduojami visi vandenyje esantys organiniai teršalai. Tretinio nuotekų valymo sprendinių įgyvendimimas bus privalomas jau netolimoje ateityje, dėl prioritetinių teršalų (tame tarpe ir farmacinių medžiagų) išleidimo ribojimų. Tinkamas nuotekų išvalymas užkirs šių teršalų patekimą į gamtą ir tuo pačiu į žmogaus vartojamą geriamąjį vandenį.