500 m³/d nuotekų valymo įrenginių rekonstrukcijos techninis projektas (vykdoma)

Ežerėlis – miestas Kauno rajono savivaldybėje, 20 km į vakarus nuo Kauno, 5 km į pietus nuo Zapyškio. Ežerėlio seniūnija, parapijos centras. Pagal statistikos duomenis ir numatomą plėtra, artimoje ateityje planuojamas gyventojų skaičius apytiksliai sieks 2000 gyventojų. Šiuo metu Ežerėlyje eksploatuojami seni nuotekų valymo įrenginiai, kurių našumas ~120 m3/parą. Įrenginiai fiziškai ir technologiškai pasenę. Be to yra nepakankamas nuotekų valymo įrenginių našumas, todėl nuspręsta parengti nuotekų valymo įrenginių rekonstrukcijos Ežerėlio miesto techninį projektą.

Tam rengiamas rekonstrukcijos techninis projektas, kurio pagrindu planuojama rekonstruoti esamus Ežerėlio nuotekų valymo įrenginius pastatant esamame sklype naujus biologinius nuotekų valymo įrenginius.