PRIORITETINIŲ IR PRIORITETINIŲ PAVOJINGŲ MEDŽIAGŲ ŠALINIMAS

Europos Parlamento ir Tarybos bendroje vandens politikos direktyvoje, nustatančioje Bendrijos veiksmų vandens politikos – jo naudojimo ir apsaugos pagrindus, yra pateikiamas 45 prioritetinių ir prioritetinių pavojingų medžiagų ir medžiagų grupių sąrašas. Jame galima rasti įvairias chemines medžiagas, augalų apsaugos produktus (pesticidus), biocidus, metalus ir cheminių medžiagų grupes, pvz., poliaromatinius angliavandenilius, ir polibromintus bifenileterius (antipirenus). Visos šios medžiagos yra sunkiai skaidomos ir pripažintos kenksmingomis žmogui ir aplinkai. Nepaisant to, kad dažnai šių medžiagų keikis užterštame vandenyje yra labai nedidelis, Direktyva numato palaipsniui mažinti taršą prioritetinėmis medžiagomis ir nutraukti prioritetinių pavojingų medžiagų išmetimą, išleidimą, ir išleidimą į paviršinius vandenis.

Dažniausiai tokios medžiagos yra šalinamos iš vandens biologinio ir (arba) cheminio skaidymo ir sorbciniais metodais, taip pat naudojami ir membraninės filtracijos bei pažangios oksidacijos metodai. Priklausomai nuo medžiagų biologinio skaidumo ir jų kompleksiškumo bei kiekio vandenyje, metodų pasirinkimas gali būti skirtingas. Aktyvaus dumblo sistemos ir membraniniai bioreaktoriai dažniausiai būna labai efektyvus bioskaidiems teršalams, tačiau nepašalina patvarių organinių teršalų. Membraninė filtracija ir pažangios oksidacijos procesai naudojami galutiniam nuotekų valymui arba šių teršalų šalinimui iš geriamojo vandens.