BIOLOGINIAI VALYMO ĮRENGINIAI

SBR Sistema pasižymi paprastu aptarnavimu, efektyvumu, bei sąlyginai mažomis išlaidomis statyboms. Sistema gali veikti nepriklausomai nuo reaktoriaus korpuso tipo: betonas, plastikas, metalas ar reaktoriaus geometrinės formos (apvali ar stačiakampė talpa). Toks SBR sistemos privalumas suteikia daug lankstumo statybos metu, pvz, sistema nesunkiai gali būti pritaikoma pagal sklypo geografines sąlygas, be to SBR reaktorius gali būti sumontuojamas panaudojant senus buitinių nuotekų valymo įrenginių rezervuarus. Lyginant su pratekančio tipo buitiniais valymo įrenginiais, SBR sistema yra mažiau jautri atitekančių nuotekų debito ir užterštumo svyravimams.

Išvalymo efektyvumas:

BDS<12 mg/l
ChDS<80 mg/l
Azotas<20 mg/l
Fosforas<2 mg/l
SM<30 mg/l